EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:154:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 154, 21 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 154
46e jaargang
21 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) 1
Verordening (EG) nr. 1060/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 42
Verordening (EG) nr. 1061/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in het kader van de A1- en B-stelsels in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, druiven voor tafelgebruik en appelen) 44
Verordening (EG) nr. 1062/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor noten (amandelen zonder dop, hazelnoten in de dop, hazelnoten zonder dop, walnoten in de dop) in het kader van het A1-stelsel 47
Verordening (EG) nr. 1063/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties (voorlopig verduurzaamde kersen, gepelde tomaten, gekonfijte kersen, bereide hazelnoten en sommige sinaasappelsappen) 49
*Verordening (EG) nr. 1064/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 inzake de stopzetting van de visserij op industrievis door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 51
Verordening (EG) nr. 1065/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 7425 ton rijst van de oogst 2000 uit de voorraad van het Spaanse interventiebureau 52
Verordening (EG) nr. 1066/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van sorghum die in het bezit is van het Franse interventiebureau 53
Verordening (EG) nr. 1067/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 58
Verordening (EG) nr. 1068/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 59
Verordening (EG) nr. 1069/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 60
*Verordening (EG) nr. 1070/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 tot wijziging, voor de derde maal, van Verordening (EG) nr. 1081/2000 van de Raad betreffende een verbod op de verkoop en de levering aan en de uitvoer naar Birma/Myanmar van uitrusting die voor binnenlandse repressie of terrorisme kan worden gebruikt, en betreffende het bevriezen van de middelen van bepaalde personen die in dat land belangrijke regeringsposten bekleden 61
Verordening (EG) nr. 1071/2003 van de Commissie van 20 juni 2003 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 69
*Richtlijn 2003/62/EG van de Commissie van 20 juni 2003 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG tot vaststelling van maximumresidugehalten voor hexaconazool, clofentezine, myclobutanyl en prochloraz (1) 70

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/457/EC
*Besluit van de Raad van 13 mei 2003 tot ondertekening van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël 79
Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël 80
*Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 91
*Mededeling over de inwerkingtreding van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds (PEOA) 92
Commissie
2003/458/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 juni 2003 houdende wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2002/308/EG tot vaststelling van de lijsten van erkende gebieden en erkende viskwekerijen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) of van beide visziekten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1813) (1) 93
2003/459/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juni 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met het virus van monkeypox (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1953) (1) 112
2003/460/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juni 2003 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse peper en producten daarvan (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1970) (1) 114
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/461/CFSP
*Besluit 2003/461/GBVB van de Raad van 20 juni 2003 houdende uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/297/GBVB betreffende Birma/Myanmar 116
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top