EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:152:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 152, 20 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 152
46e jaargang
20 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1049/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1050/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 1051/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 1052/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 33e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 7
*Verordening (EG) nr. 1053/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft snelle tests (1) 8
Verordening (EG) nr. 1054/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2003 10
Verordening (EG) nr. 1055/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 935/2003 11
Verordening (EG) nr. 1056/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1582/2002 12
Verordening (EG) nr. 1057/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 934/2003 13
Verordening (EG) nr. 1058/2003 van de Commissie van 19 juni 2003 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 14
*Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (1) 16

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/451/EC
*Besluit nr. 2/2003 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 16 mei 2003 betreffende het gebruik van de reserve van de kredieten voor langetermijnontwikkeling van het 9e Europees Ontwikkelingsfonds ten behoeve van schuldverlichting 20
2003/452/EC
*Besluit van de Raad van 26 mei 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 22
Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 27
2003/453/EC
*Besluit van de Raad van 2 juni 2003 inzake de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten en andere maatregelen om de markt open te stellen, en inzake de goedkeuring van de voorlopige toepassing van deze overeenkomst 41
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten en andere maatregelen om de markt open te stellen, laatstelijk gewijzigd bij de op 31 maart 2000 geparafeerde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling 42
2003/454/EC
*Beschikking van de Raad van 13 juni 2003 houdende wijziging van bijlage 12 bij de Gemeenschappelijke Visuminstructies en van bijlage 14 a bij het Gemeenschappelijk Handboek 82
Commissie
2003/455/EC
*Besluit van de Commissie van 12 juni 2003 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus, 1 september, 1 oktober, 1 november en 1 december 2002 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn 84
2003/456/EC
*Besluit van de Commissie van 19 juni 2003 houdende afwijking van Besluit 98/235/EG betreffende de werkzaamheden van de raadgevende comités op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 86
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top