Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:138:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 138, 05 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 138
46e jaargang
5 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 960/2003 van de Raad van 2 juni 2003 tot instelling van een definitief compenserend recht op opneembare compact discs uit India 1
Verordening (EG) nr. 961/2003 van de Commissie van 4 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 26
*Verordening (EG) nr. 962/2003 van de Commissie van 3 juni 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 28
*Verordening (EG) nr. 963/2003 van de Commissie van 4 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 445/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) 32
*Richtlijn 2003/45/EG van de Commissie van 28 mei 2003 houdende wijziging van Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (1) 40
*Richtlijn 2003/46/EG van de Commissie van 4 juni 2003 tot wijziging van Richtlijn 2001/32/EG met betrekking tot bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan 45
*Richtlijn 2003/47/EG van de Commissie van 4 juni 2003 tot wijziging van de bijlagen II, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen 47

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid) goedgekeurde besluiten van de Raad (PB L 122 van 16.5.2003) 49
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 838/2003 van de Commissie van 15 mei 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten (PB L 121 van 16.5.2003) 49
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 938/2003 van de Commissie van 28 mei 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten (PB L 133 van 29.5.2003) 49
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top