Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:135:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 135, 03 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 135
46e jaargang
3 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 952/2003 van de Raad van 21 januari 2003 betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Polen naar de Gemeenschap voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot de datum van toetreding van Polen tot de Europese Unie (verlenging van het systeem van dubbele controle) 1
*Verordening (EG) nr. 953/2003 van de Raad van 26 mei 2003 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie 5
Verordening (EG) nr. 954/2003 van de Commissie van 2 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 955/2003 van de Commissie van 2 juni 2003 houdende rectificatie van de Engelse, de Nederlandse en de Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 449/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft 14
Verordening (EG) nr. 956/2003 van de Commissie van 2 juni 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/389/EC
*Besluit nr. 2/2003 van de Associatieraad EU-Polen van 19 maart 2003 tot verlenging van het bij Besluit nr. 2/1999 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Associatieraad tot de datum van toetreding van Polen tot de Europese Unie 18
Commissie
2003/390/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het in de handel brengen van soorten aquacultuurdieren die niet vatbaar zijn voor bepaalde ziekten en van de producten daarvan (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1641) (1) 19
2003/391/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1643) (1) 25
2003/392/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 2003/70/EG en 2003/71/EG met betrekking tot de invoer van levende gameten van Salmonidae uit Noorwegen en de Faeröer (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1675) (1) 27
2003/393/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 2000/728/EG tot vaststelling van de aanvraagkosten en de jaarlijkse vergoedingen voor de communautaire milieukeur (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1780) (1) 31
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top