EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:130:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 130, 27 mei 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 130
46e jaargang
27 mei 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 913/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 914/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 betreffende de derde publicatie van de hoeveelheden van bepaalde basisproducten die zonder voorafgaand onderzoek van de economische voorwaarden onder de regeling actieve veredeling mogen worden geplaatst 3
*Verordening (EG) nr. 915/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2366/2002 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapen- en geitenvlees voor 2003 5
Verordening (EG) nr. 916/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 8
Verordening (EG) nr. 917/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling dat geen toewijzing plaatsvindt voor rundvlees dat in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde derde openbare inschrijving te koop is aangeboden 10
*Verordening (EG) nr. 918/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 inzake de stopzetting van de visserij op schelvis door vaartuigen die de vlag van België voeren 11
*Verordening (EG) nr. 919/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 inzake de stopzetting van de visserij op wijting door vaartuigen die de vlag van België voeren 12
Verordening (EG) nr. 920/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 13
Verordening (EG) nr. 921/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 15
Verordening (EG) nr. 922/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 18
Verordening (EG) nr. 923/2003 van de Commissie van 26 mei 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/376/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 mei 2003 houdende wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2002/304/EG inzake de programma's ter verkrijging van de status van erkend gebied of bedrijf ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1627) (1) 21
2003/377/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 mei 2003 houdende wijziging van Beschikking 2003/67/EG van de Raad tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Newcastle disease in de Verenigde Staten van Amerika (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1636) (1) 25
2003/378/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 houdende wijziging van Beschikking 2002/300/EG tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens bij weekdieren erkende gebieden (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1639) (1) 27
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top