EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:123:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 123, 17 mei 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 123
46e jaargang
17 mei 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 847/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 848/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 119e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 849/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 72e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 850/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 291e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 6
*Verordening (EG) nr. 851/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3444/90 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de toekenning van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees 7
*Verordening (EG) nr. 852/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees 9
Verordening (EG) nr. 853/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 11
Verordening (EG) nr. 854/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 12
Verordening (EG) nr. 855/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 13
Verordening (EG) nr. 856/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 14
Verordening (EG) nr. 857/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen) 15
Verordening (EG) nr. 858/2003 van de Commissie van 16 mei 2003 inzake de stopzetting van de visserij op blauwe wijting door vaartuigen die de vlag voeren van een lidstaat, uitgezonderd Denemarken en het Verenigd Koninkrijk 17
*Richtlijn 2003/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende wijziging van Richtlijn 98/18/EG van de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen 18
*Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen (1) 22
*Richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer 42

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/354/EC
*Beschikking van de Raad van 13 mei 2003 waarbij Duitsland wordt gemachtigd een maatregel toe te passen in afwijking van artikel 17 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 47
Commissie
2003/355/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 april 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/207/EG inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag (Zaak COMP/E-3/36.700 — Industriële en medische gassen) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1180) 49
2003/356/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 mei 2003 houdende tweede wijziging van Beschikking 2003/289/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in België (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1688) (1) 51
2003/357/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 mei 2003 houdende tweede wijziging van Beschikking 2003/290/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Nederland (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1689) (1) 53
2003/358/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1690) (1) 55
2003/359/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 mei 2003 houdende vaststelling van voorschriften voor de preventie van aviaire influenza bij gevoelige vogels in dierentuinen in bepaalde lidstaten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1691) (1) 59
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top