EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:097:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 97, 15 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 97
46e jaargang
15 april 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 669/2003 van de Raad van 8 april 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1035/2001 tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. 1
*Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad van 8 april 2003 tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten 6
*Verordening (EG) nr. 671/2003 van de Raad van 10 april 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2341/2002 tot vaststelling, voor 2003, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn 11
Verordening (EG) nr. 672/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 16
*Verordening (EG) nr. 673/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1143/98, (EG) nr. 1279/98, (EG) nr. 1128/1999, (EG) nr. 1247/1999 en (EG) nr. 140/2003, wat betreft bepaalde tariefcontingenten voor bepaalde producten van de rundvleessector van oorsprong uit Polen 18
Verordening (EG) nr. 674/2003 van de Commissie van 14 april 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp 22
Verordening (EG) nr. 675/2003 van de Commissie van 14 april 2003 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 25
*Verordening (EG) nr. 676/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2001 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 29
*Verordening (EG) nr. 677/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van noodmaatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Oostzee 31
Verordening (EG) nr. 678/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 596/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving 32
Verordening (EG) nr. 679/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving 35
Verordening (EG) nr. 680/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 604/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving 37
Verordening (EG) nr. 681/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 39
Verordening (EG) nr. 682/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 40
Verordening (EG) nr. 683/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 41
Verordening (EG) nr. 684/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 42
Verordening (EG) nr. 685/2003 van de Commissie van 14 april 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten) 43
Verordening (EG) nr. 686/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 44
Verordening (EG) nr. 687/2003 van de Commissie van 14 april 2003 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël 46
*Richtlijn 2003/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2003 tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (1) 48

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/263/EC
*Besluit van de Raad van 27 maart 2003 inzake de ondertekening en sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 53
Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 57
Informatie betreffende de inwerkingtreding van het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 72
Commissie
2003/264/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 2000 betreffende de staatssteun die Duitsland ten gunste van Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH en Kranbau Köthen GmbH heeft verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4403) (1) 73
2003/265/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 april 2003 inzake financiële bijstand aan het communautaire referentielaboratorium voor klassieke varkenspest met betrekking tot de evaluatie van een nieuwe discriminatoire test op klassieke varkenspest (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1190) 81

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) Nr. 431/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector (PB L 65 van 8.3.2003) 83
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 588/2003 van de Commissie van 31 maart 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector (PB L 83 van 1.4.2003) 83
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top