EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:086:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 86, 03 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 86
46e jaargang
3 april 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 601/2003 van de Commissie van 2 april 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 602/2003 van de Commissie van 2 april 2003 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in maart 2003 ingediende aanvragen om rechten tot invoer voor bevroren rundvlees bestemd voor verwerking 3
Verordening (EG) nr. 603/2003 van de Commissie van 2 april 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 4
*Verordening (EG) nr. 604/2003 van de Commissie van 2 april 2003 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap 7
*Verordening (EG) nr. 605/2003 van de Commissie van 2 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2002 wat het modelcertificaat betreft 13
*Verordening (EG) nr. 606/2003 van de Commissie van 2 april 2003 houdende erkenning van de in Israël verrichte, aan invoer in de Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit 15
*Verordening (EG) nr. 607/2003 van de Commissie van 2 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 2497/2001 teneinde rekening te houden met Verordening (EG) nr. 1832/2002 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 18
*Verordening (EG) nr. 608/2003 van de Commissie van 2 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad wat de omvang betreft van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten 20

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/231/EC
*Besluit van de Raad van 17 maart 2003 betreffende toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Overeenkomst van Kyoto) 21
2003/232/EC
*Besluit van de Raad van 27 maart 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 46
2003/233/EC
*Besluit van de Raad van 27 maart 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 47
Commissie
2003/234/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 april 2003 houdende wijziging van Beschikking 74/360/EEG ten aanzien van de vrijstelling van het Verenigd Koninkrijk van de verplichting om voor hennep (Cannabis sativa) Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen toe te passen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1055) 48
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top