EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:069:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 69, 13 maart 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 69
46e jaargang
13 maart 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex (1) 1
*Besluit nr. 451/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 tot wijziging van Besluit nr. 253/2000/EG tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied "Socrates" 6
*Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad van 6 maart 2003 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen 8
*Verordening (EG) nr. 453/2003 van de Raad van 6 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld 10
Verordening (EG) nr. 454/2003 van de Commissie van 12 maart 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 455/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 14
*Verordening (EG) nr. 456/2003 van de Commissie van 12 maart 2003 tot vaststelling van specifieke voorwaarden op het gebied van de vooruitbetaling van de uitvoerrestitutie voor bepaalde producten van de rundvleessector die onder het stelsel van douane-entrepots of vrije zones zijn geplaatst 18
*Verordening (EG) nr. 457/2003 van de Commissie van 12 maart 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 98/2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening met rundvlees van Madeira en de Canarische Eilanden 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/171/EC
*Besluit van de Raad van 27 februari 2003 tot wijziging van Besluit 2000/265/EG houdende vaststelling van een financieel reglement met betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de overeenkomsten die deze sluit namens bepaalde lidstaten met betrekking tot de installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving "Sisnet" 25
Commissie
2003/172/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 maart 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Nederland (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 820) (1) 27
2003/173/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 maart 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in België (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 828) (1) 29
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
86/2002/COL
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 86/02/COL van 24 mei 2002 tot bijwerking van het besluit tot aanpassing van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst waarin een lijst is vastgesteld van grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen en tot intrekking van Besluit 325/99/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 16 december 1999 31

Rectificaties
*Rectificatie op Verordening (EG) nr. 98/2003 van de Commissie van 20 januari 2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening van bepaalde essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en EG nr. 1454/2001 van de Raad (PB L 14 van 21.1.2003) 36
*Rectificatie op Verordening (EG) nr. 398/2003 van de Commissie van 3 maart 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp (PB L 59 van 4.3.2003) 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top