Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:065:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 65, 08 maart 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 65
46e jaargang
8 maart 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 427/2003 van de Raad van 3 maart 2003 over een productspecifiek vrijwaringsmechanisme in de overgangsperiode voor producten uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 519/94 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen 1
*Verordening (EG) nr. 428/2003 van de Commissie van 12 februari 2003 tot vaststelling van de methode voor de toewijzing van de aanvullende hoeveelheden die het resultaat zijn van de bij Verordening (EG) nr. 427/2003 van de Raad vastgestelde verhoging van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2002 en 2003 van toepassing zijn ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 12
Verordening (EG) nr. 429/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 14
*Verordening (EG) nr. 430/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 16
*Verordening (EG) nr. 431/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 18
*Verordening (EG) nr. 432/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1331/2002 inzake een permanente inschrijving voor het verkoopseizoen 2002/2003 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker 21
Verordening (EG) nr. 433/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 22
Verordening (EG) nr. 434/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 23
Verordening (EG) nr. 435/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 24
Verordening (EG) nr. 436/2003 van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 25

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement
2003/158/EC, EURATOM
*Besluit van het Europees Parlement van 15 januari 2003 over de benoeming van de Europese ombudsman 26
Raad
2003/159/EC
*Besluit van de Raad van 19 december 2002 betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, getekend te Cotonou op 23 juni 2000 27
Commissie
2003/160/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het gebruik van halon 1301 en halon 1211 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 691) 29
2003/161/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 maart 2003 tot vaststelling, voor 2003, van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de financiële middelen van het Gemeenschappelijk Fonds voor Tabak voor de in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/2002 bedoelde maatregelen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 704) 31
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top