EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:053:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 53, 28 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 53
46e jaargang
28 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 355/2003 van de Raad van 20 februari 2003 tot verlening van een vergunning voor het toevoegingsmiddel avilamycine in diervoeding (1) 1
Verordening (EG) nr. 356/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
*Verordening (EG) nr. 357/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst uit de voorraad van het Spaanse, het Griekse en het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding 6
*Verordening (EG) nr. 358/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector (1) 8
*Verordening (EG) nr. 359/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2771/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room 17
Verordening (EG) nr. 360/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 18
Verordening (EG) nr. 361/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1582/2002 19
Verordening (EG) nr. 362/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 20
Verordening (EG) nr. 363/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 256/2003 21
Verordening (EG) nr. 364/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 60/2003 22
Verordening (EG) nr. 365/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 inzake de toepassing van verlagingscoëfficiënten op de tweede tranche van overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1488/2001 afgegeven certificaten voor actieve veredeling 23
Verordening (EG) nr. 366/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 24
Verordening (EG) nr. 367/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 28
Verordening (EG) nr. 368/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 30
Verordening (EG) nr. 369/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 24e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 32
*Verordening (EG) nr. 370/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot veertiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 33
Verordening (EG) nr. 371/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 35
Verordening (EG) nr. 372/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 38
Verordening (EG) nr. 373/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 41

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement en Raad
2003/133/EC
*Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2002 over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig punt 24 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 43
Raad
2003/134/EC
*Aanbeveling van de Raad van 18 februari 2003 betreffende de verbetering van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk van zelfstandigen 45
Commissie
2003/135/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 2003 inzake de goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Duitsland, namelijk in de Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz en Saarland (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 626) (1) 47
2003/136/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 2003 inzake de goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 627) (1) 52
2003/137/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 2003 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG ten aanzien van de invoer van vers vlees uit Paraguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 677) (1) 54
2003/138/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van onderdeel- en materiaalcoderingsnormen voor voertuigen uit hoofde van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 620) (1) 58
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/139/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/139/GBVB van de Raad van 27 februari 2003 inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Trans-Dnjestrië in de Republiek Moldavië 60
2003/140/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/140/GBVB van de Raad van 27 februari 2003 betreffende uitzonderingen op de beperkende maatregelen, opgelegd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB 62
2003/141/CFSP
*Gemeenschappelijk Optreden 2003/141/GBVB van de Raad van 27 februari 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB inzake de politiemissie van de Europese Unie 63

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1784/2000 van de Raad van 11 augustus 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië, Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en Thailand (PB L 208 van 18.8.2000) 64
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1514/2002 van de Raad van 19 augustus 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit Tsjechië, Maleisië, Rusland, de Republiek Korea en Slowakije (PB L 228 van 24.8.2002) 65
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2287/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten (PB L 348 van 21.12.2002) 65
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top