EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:049:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 49, 22 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 49
46e jaargang
22 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 334/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 335/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen 3
*Verordening (EG) nr. 336/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 824/2000 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de interventiebureaus, en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit 6
*Verordening (EG) nr. 337/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 houdende opschorting van de toepassing van het systeem van dubbele controle voor bepaalde textielproducten van oorsprong uit Oekraïne 7
Verordening (EG) nr. 338/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 9
Verordening (EG) nr. 339/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 10
Verordening (EG) nr. 340/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 11
Verordening (EG) nr. 341/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 12
*Verordening (EG) nr. 342/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 tot twaalfde wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 13

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/122/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 februari 2003 houdende machtiging van de lidstaten om op grond van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad besluiten te nemen inzake in derde landen voortgebracht bosbouwkundig teeltmateriaal (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 580) 15
2003/123/EC
*Besluit van de Commissie van 19 februari 2003 houdende overdracht van het beheer van de steun voor een pretoetredingsmaatregel op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 21

Rectificaties
*Rectificatie van Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PB L 124 van 9.5.2002) 23
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top