EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:042:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 42, 15 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 42
46e jaargang
15 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 278/2003 van de Raad van 6 februari 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Polen 1
Verordening (EG) nr. 279/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 18
Verordening (EG) nr. 280/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen, in de sector granen, voor producten van GN-code 11010015 20
Verordening (EG) nr. 281/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 113e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 21
Verordening (EG) nr. 282/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 66e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 23
Verordening (EG) nr. 283/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 285e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 24
Verordening (EG) nr. 284/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten in de sector groenten en fruit 25
*Verordening (EG) nr. 285/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 inzake de afgifte van invoercertificaten voor producten van de sector schapen- en geitenvlees in het kader van de algemene GATT/WTO-tariefcontingenten voor het eerste kwartaal van 2003 28
Verordening (EG) nr. 286/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 31
Verordening (EG) nr. 287/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 32
Verordening (EG) nr. 288/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 33
Verordening (EG) nr. 289/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 34
Verordening (EG) nr. 290/2003 van de Commissie van 14 februari 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 35
*Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (lawaai) (zeventiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 38
*Richtlijn 2003/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 tot vierentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether, octabroomdifenylether) 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/102/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 februari 2003 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 500) 47
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top