EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:028:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 28, 04 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 28
46e jaargang
4 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 199/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 200/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2042/2002 bedoelde vierde openbare inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 201/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2048/2002 bedoelde vierde openbare inschrijving 6
Verordening (EG) nr. 202/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2249/2002 bedoelde tweede openbare inschrijving 8
Verordening (EG) nr. 203/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 waarbij machtiging wordt verleend tot overdrachten tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit de Volksrepubliek China 10
Verordening (EG) nr. 204/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 12
Verordening (EG) nr. 205/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp 16
Verordening (EG) nr. 206/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp 19
Verordening (EG) nr. 207/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot wijziging van Verordening, (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van ongeveer 39000 ton rijst uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding 24
*Verordening (EG) nr. 208/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak 26
*Verordening (EG) nr. 209/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad ten aanzien van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Libanon 30
*Verordening (EG) nr. 210/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot afwijking, in verband met het slechte weer in bepaalde gebieden van de Gemeenschap, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad, ten aanzien van de braaklegging 33
Verordening (EG) nr. 211/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 34
Verordening (EG) nr. 212/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 35
Verordening (EG) nr. 213/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël 37
Verordening (EG) nr. 214/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 39
*Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 41
*Richtlijn 2003/12/EG van de Commissie van 3 februari 2003 betreffende de herclassificatie van borstimplantaten in het kader van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (1) 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/74/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 januari 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 1999/283/EG en 2000/585/EG met betrekking tot Botswana (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 403) (1) 45
2003/75/EC
*Besluit nr. 1/2003 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije van 30 januari 2003 tot wijziging van Besluit nr. 1/2001 houdende wijziging van Besluit nr. 1/96 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije 51
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top