EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:026:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 26, 31 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 26
46e jaargang
31 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 161/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 162/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot verlening van een vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 3
Verordening (EG) nr. 163/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 5
Verordening (EG) nr. 164/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 8
*Verordening (EG) nr. 165/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 betreffende de tweede publicatie van de hoeveelheden van bepaalde basisproducten die zonder voorafgaand onderzoek van de economische voorwaarden onder de regeling actieve veredeling mogen worden geplaatst 10
Verordening (EG) nr. 166/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 12
Verordening (EG) nr. 167/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 16
Verordening (EG) nr. 168/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 22
Verordening (EG) nr. 169/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 24
Verordening (EG) nr. 170/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 26
Verordening (EG) nr. 171/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 22e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 28
Verordening (EG) nr. 172/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 29
Verordening (EG) nr. 173/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 30
Verordening (EG) nr. 174/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 31
Verordening (EG) nr. 175/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 60/2003 32
Verordening (EG) nr. 176/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 33
Verordening (EG) nr. 177/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 35
Verordening (EG) nr. 178/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 38
Verordening (EG) nr. 179/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 40
*Richtlijn 2002/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen 41

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/67/EC
*Beschikking van de Raad van 28 januari 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Newcastle disease in de Verenigde Staten van Amerika en houdende afwijking van Beschikkingen 94/984/EG, 96/482/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG en 2001/751/EG van de Commissie 48
*Informatie over de toepassing van bepaalde artikelen van de overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds 52
Commissie
2003/68/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 november 2002 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Zaak COMP/37.396/D2 — Herziene TACA) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4349) (1) 53
2003/69/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 januari 2003 tot machtiging van de lidstaten om voor planten van Vitis L., met uitzondering van vruchten, van oorsprong uit Zwitserland, tijdelijk af te wijken van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 340) 72
2003/70/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 januari 2003 betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze zalmanemie in Noorwegen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 362) (1) 76
2003/71/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 januari 2003 betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze zalmanemie op de Faeröer (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 363) (1) 80
2003/72/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 januari 2003 tot wijziging van Beschikking 2002/994/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 426) (1) 84

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1488/2001 van de Commissie van 19 juli 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad, wat de plaatsing van bepaalde hoeveelheden van bepaalde onder bijlage I van het Verdrag vallende basisproducten onder de regeling actieve veredeling zonder voorafgaand onderzoek van de economische voorwaarden betreft (PB L 196 van 20.7.2001) 86

Bericht aan de lezers S3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top