EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:025:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 25, 30 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 25
46e jaargang
30 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad van 21 januari 2003 inzake schorsing van douanerechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting 1
*Verordening (EG) nr. 151/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde elektroplaten met georiënteerde korrel uit Rusland 7
*Verordening (EG) nr. 152/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot wijziging van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 299/2001 zijn vastgesteld ten aanzien van kaliumpermanganaat uit de Volksrepubliek China 21
*Verordening (EG) nr. 153/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot wijziging van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1603/2000 zijn vastgesteld ten aanzien van ethanolamine uit de Verenigde Staten van Amerika 23
*Verordening (EG) nr. 154/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot wijziging van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 495/98 en Verordening (EG) nr. 2413/95 zijn vastgesteld ten aanzien van ferrosilicomangaan uit de Volksrepubliek China en Oekraïne 25
*Verordening (EG) nr. 155/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot wijziging van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1824/2001 zijn vastgesteld ten aanzien van niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje uit de Volksrepubliek China en Taiwan 27
Verordening (EG) nr. 156/2003 van de Commissie van 29 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 29
*Verordening (EG) nr. 157/2003 van de Commissie van 28 januari 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 31
*Verordening (EG) nr. 158/2003 van de Commissie van 29 januari 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1662/2002 van 18 september 2002 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op filamentgaren van celluloseacetaat uit Litouwen en de Verenigde Staten 35
*Verordening (EG) nr. 159/2003 van de Commissie van 29 januari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2377/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 37
Verordening (EG) nr. 160/2003 van de Commissie van 29 januari 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 38

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/65/EC
*Beschikking van de Raad van 21 januari 2003 tot verlenging van de toepassing van Beschikking 2000/91/EG waarbij het Koninkrijk Denemarken en het Koninkrijk Zweden worden gemachtigd af te wijken van artikel 17 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 40
Commissie
2003/66/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 januari 2003 tot verlenging van de periode bedoeld in artikel 21, lid 3, van Richtlijn 2002/56/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen, waarbij de lidstaten worden gemachtigd de geldigheidsduur van de vaststellingen betreffende de gelijkwaardigheid van pootaardappelen uit derde landen te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 351) (1) 42

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002) 43
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2388/2000 van de Commissie van 13 oktober 2000 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 264 van 18.10.2000) 43
*Rectificatie van Besluit 2003/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2002 over de inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (PB L 11 van 16.1.2003) 43

Bericht aan de lezers S3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top