Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 24, 29 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 24
46e jaargang
29 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 146/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1705/98 inzake de onderbreking van bepaalde economische betrekkingen met Angola in verband met de activiteiten van de "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) 1
*Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van 27 januari 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië 2
Verordening (EG) nr. 148/2003 van de Commissie van 28 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/62/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 september 2002 inzake de staatssteun die het Verenigd Koninkrijk voornemens is te verlenen aan Vauxhall Motors (UK) Ltd (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3340) (1) 6
2003/63/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 januari 2003 tot machtiging van de lidstaten om voor niet voor opplant bestemde aardappelen van oorsprong uit bepaalde provincies van Cuba tijdelijk af te wijken van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 338) 11
2003/64/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 januari 2003 betreffende voorlopige maatregelen met betrekking tot voor opplant bestemde tomatenplanten om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van het pepinomozaïekvirus te voorkomen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 339) 15

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1832/2002 van de Commissie van 1 augustus 2002 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 290 van 28.10.2002) 18

Bericht aan de lezers S3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top