EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:011:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 11, 16 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 11
46e jaargang
16 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd 1
Verordening (EG) nr. 59/2003 van de Commissie van 15 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 60/2003 van de Commissie van 15 januari 2003 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal 11
*Verordening (EG) nr. 61/2003 van de Commissie van 15 januari 2003 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 12
*Verordening (EG) nr. 62/2003 van de Commissie van 14 januari 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 15
Verordening (EG) nr. 63/2003 van de Commissie van 15 januari 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 19
Verordening (EG) nr. 64/2003 van de Commissie van 15 januari 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 22
Verordening (EG) nr. 65/2003 van de Commissie van 15 januari 2003 tot wijziging van de restituties bij de uitvoer van mout 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement en Raad
2003/32/EC
*Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2002 over de inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 26
Raad
2003/33/EC
*Beschikking van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen 27
Commissie
2003/34/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 waarbij een afwijking van Besluit 2001/822/EG van de Raad met betrekking tot de oorsprongregels voor suiker uit de Nederlandse Antillen wordt geweigerd (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5501) 50
2003/35/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van benalaxyl-M, benthiavalicarb, 1-methylcyclopropeen, prothioconazool en fluoxastrobin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5575) (1) 52
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top