EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:005:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 5, 10 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 5
46e jaargang
10 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 32/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 33/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 3
Verordening (EG) nr. 34/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 4
Verordening (EG) nr. 35/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 5
Verordening (EG) nr. 36/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 6
Verordening (EG) nr. 37/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 7
Verordening (EG) nr. 38/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 9
Verordening (EG) nr. 39/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 11
Verordening (EG) nr. 40/2003 van de Commissie van 9 januari 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 13
*Richtlijn 2003/1/EG van de Commissie van 6 januari 2003 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1) 14

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/8/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2002 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad voor wat betreft het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5236) (1) 16
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top