EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:002:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 2, 07 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 2
46e jaargang
7 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 13/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 14/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 3
*Verordening (EG) nr. 15/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1793/2002 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2001/2002, van de geraamde olijfolieproductie en van het bedrag van de productiesteun per eenheid dat mag worden voorgeschoten 6
*Verordening (EG) nr. 16/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot vaststelling van bijzondere uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Cohesiefonds medegefinancierde acties 7
Verordening (EG) nr. 17/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 14
Verordening (EG) nr. 18/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 17
Verordening (EG) nr. 19/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 19
Verordening (EG) nr. 20/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël 21
Verordening (EG) nr. 21/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van grootbloemige rozen van oorsprong uit Israël 23
Verordening (EG) nr. 22/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël 25
Verordening (EG) nr. 23/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 27
Verordening (EG) nr. 24/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 29
Verordening (EG) nr. 25/2003 van de Commissie van 6 januari 2003 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 31
*Richtlijn 2002/100/EG van de Commissie van 20 december 2002 houdende wijziging van Richtlijn 90/642/EEG van de Raad met betrekking tot de maximumgehalten aan residuen voor azoxystrobine (1) 33

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002) 39
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top