Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:351:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 351, 28 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 351
45e jaargang
28 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2345/2002 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola 1
*Verordening (EG) nr. 2346/2002 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling, voor het visseizoen 2003, van de oriëntatieprijzen en de communautaire productieprijzen voor bepaalde visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2000 3
*Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toegang tot diepzeebestanden en bij de visserij daarop in acht te nemen voorschriften 6
*Verordening (EG) nr. 2348/2002 van de Raad van 9 december 2002 betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé en Principe, voor de periode van 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2005 12
*Verordening (EG) nr. 2349/2002 van de Commissie van 20 december 2002 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2003 uit de markt genomen visserijproducten die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot 24
*Verordening (EG) nr. 2350/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2003 26
*Verordening (EG) nr. 2351/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2003 27
*Verordening (EG) nr. 2352/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling, voor het visseizoen 2003, van de ophoudprijzen en de verkoopprijzen voor de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten 29
*Verordening (EG) nr. 2353/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de verkoopprijzen voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2003 37
*Verordening (EG) nr. 2354/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2003 39
*Verordening (EG) nr. 2355/2002 van de Commissie van 27 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 438/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de beheers- en controlesystemen voor uit de structuurfondsen toegekende bijstand 42
*Verordening (EG) nr. 2356/2002 van de Commissie van 27 december 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten 44
*Verordening (EG) nr. 2357/2002 van de Commissie van 27 december 2002 inzake het beheer van de kwantitatieve contingenten voor textielproducten voor 2003 krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling 45
Verordening (EG) nr. 2358/2002 van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 49
*Verordening (EG) nr. 2359/2002 van de Commissie van 27 december 2002 tot opening voor het jaar 2003 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit de Tsjechische Republiek, Roemenië en Slowakije 51
*Verordening (EG) nr. 2360/2002 van de Commissie van 27 december 2002 tot opening voor het jaar 2003 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit IJsland die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten 58
*Verordening (EG) nr. 2361/2002 van de Commissie van 27 december 2002 tot opening voor het jaar 2003 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten 60
*Verordening (EG) nr. 2362/2002 van de Commissie van 27 december 2002 tot opening voor het jaar 2003 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Turkije 62
*Verordening (EG) nr. 2363/2002 van de Commissie van 27 december 2002 betreffende de opening voor het jaar 2003 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Noorwegen 64
*Verordening (EG) nr. 2364/2002 van de Commissie van 27 december 2002 betreffende de opening voor het jaar 2003 van tariefcontingenten voor de invoer van producten van oorsprong uit de Republiek Polen in de Europese Gemeenschap 66
*Verordening (EG) nr. 2365/2002 van de Commissie van 27 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2565/2001 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2002 en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1439/95 69
*Verordening (EG) nr. 2366/2002 van de Commissie van 27 december 2002 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapen- en geitenvlees voor 2003 73

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/1006/EC
*Besluit van de Raad van 19 december 2002 tot toekenning van aanvullende financiële bijstand aan Moldavië 76
2002/1007/EC
*Besluit van de Raad van 9 december 2002 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé en Principe, voor de periode van 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2005 78
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe, inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé en Principe voor de periode van 1 juni 2002 tot en met 1 mei 2005 79
2002/1008/EC
*Besluit van de Raad van 9 december 2002 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola 90
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola 91
Commissie
2002/1009/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5359) (1) 112

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1514/2002 van de Raad van 19 augustus 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit Tsjechië, Maleisië, Rusland, de Republiek Korea en Slowakije (PB L 228 van 24.8.2002) 116
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1697/2002 van de Raad van 23 september 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op gelaste buizen en pijpen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, uit Tsjechië, Polen, Thailand, Turkije en Oekraïne (PB L 259 van 27.9.2002) 116
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top