EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:348:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 348, 21 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 348
45e jaargang
21 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2002/991/CFSP
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 19 december 2002 tot intrekking van de beperkende maatregelen tegen de União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) en van de Gemeenschappelijke Standpunten 97/759/GBVB en 98/425/GBVB 1
2002/992/CFSP
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 19 december 2002 betreffende een verbod op de invoer van ruwe diamant uit Sierra Leone 2
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2285/2002 van de Raad van 10 december 2002 betreffende de vrijwaringsmaatregelen waarin de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst voorziet en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3705/90 3
*Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad van 10 december 2002 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten), en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1706/98 5
*Verordening (EG) nr. 2287/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten 42
*Verordening (EG) nr. 2288/2002 van de Raad van 19 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1601/2001 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen kabels uit de Republiek Tsjechië, Rusland, Thailand en Turkije 52
*Verordening (EG) nr. 2289/2002 van de Raad van 19 december 2002 tot beëindiging van een procedure, ten behoeve van een nieuwe exporteur, voor de herziening van Verordening (EG) nr. 1600/1999 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit India, tot wederinstelling van het recht ten aanzien van een exporteur in dit land en tot beëindiging van de registratie van de invoer van dit product 54
*Verordening (EG) nr. 2290/2002 van de Raad van 19 december 2002 betreffende de invoer in de Gemeenschap van ruwe diamanten uit Sierra Leone 56
Verordening (EG) nr. 2291/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 58
Verordening (EG) nr. 2292/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 60
Verordening (EG) nr. 2293/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het tweede kwartaal van 2003 62
Verordening (EG) nr. 2294/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2002 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 64
Verordening (EG) nr. 2295/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in december 2002 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2003 66
Verordening (EG) nr. 2296/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 68
Verordening (EG) nr. 2297/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 70
*Verordening (EG) nr. 2298/2002 van de Commissie van 20 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren 71
*Verordening (EG) nr. 2299/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende opening van openbare inschrijving nr. 44/2002 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik 72
*Verordening (EG) nr. 2300/2002 van de Commissie van 19 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/97 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en uit de landen en gebieden overzee (LGO) 74
*Verordening (EG) nr. 2301/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad met betrekking tot de definitie van geringe hoeveelheden zaad 75
*Verordening (EG) nr. 2302/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten 78
*Verordening (EG) nr. 2303/2002 van de Commissie van 9 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 230/2001 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren en stalen kabels uit Rusland, Thailand, Tsjechië en Turkije en tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden door bepaalde exporteurs in Tsjechië en Turkije 80
*Verordening (EG) nr. 2304/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende uitvoering van Besluit 2001/822/EG van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap ("LGO-besluit") 82
*Verordening (EG) nr. 2305/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst 92
*Verordening (EG) nr. 2306/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten 94
Verordening (EG) nr. 2307/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 100
Verordening (EG) nr. 2308/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 102
Verordening (EG) nr. 2309/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 103
Verordening (EG) nr. 2310/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 104
Verordening (EG) nr. 2311/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 105
Verordening (EG) nr. 2312/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in december 2002 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 106
Verordening (EG) nr. 2313/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in december 2002 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 108
Verordening (EG) nr. 2314/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 110
Verordening (EG) nr. 2315/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2282/2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 111
Verordening (EG) nr. 2316/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2283/2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 113
Verordening (EG) nr. 2317/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in december 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije 115
Verordening (EG) nr. 2318/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 117

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/993/EC
*Besluit van de Raad van 16 december 2002 betreffende ondertekening namens de Gemeenschap en voorlopige toepassing van de op 23 oktober 2002 te Brussel geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal inzake de handel in textielproducten 120
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal inzake de handel in textielproducten 121
Commissie
2002/994/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 december 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5377) (1) 154
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top