EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:331:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 331, 07 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 331
45e jaargang
7 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2175/2002 van de Commissie van 6 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2176/2002 van de Commissie van 6 december 2002 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 3
Verordening (EG) nr. 2177/2002 van de Commissie van 6 december 2002 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau 5
*Verordening (EG) nr. 2178/2002 van de Commissie van 6 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren 10
*Verordening (EG) nr. 2179/2002 van de Commissie van 6 december 2002 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees 11
Verordening (EG) nr. 2180/2002 van de Commissie van 6 december 2002 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 13
*Verordening (EG) nr. 2181/2002 van de Commissie van 6 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1239/95 houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen 14
*Verordening (EG) nr. 2182/2002 van de Commissie van 6 december 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad wat het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak betreft 16
Verordening (EG) nr. 2183/2002 van de Commissie van 6 december 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 23
Verordening (EG) nr. 2184/2002 van de Commissie van 6 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 24
Verordening (EG) nr. 2185/2002 van de Commissie van 6 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 25
Verordening (EG) nr. 2186/2002 van de Commissie van 6 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 26
*Richtlijn 2002/92/EG van de Raad van 3 december 2002 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de termijn tijdens welke de lidstaten kunnen worden gemachtigd een verlaagd BTW-tarief toe te passen op arbeidsintensieve diensten 27

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/954/EC
*Beschikking van de Raad van 3 december 2002 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2000/185/EG waarbij de lidstaten worden gemachtigd om overeenkomstig de procedure vastgesteld in artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/EEG een verlaagd BTW-tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten toe te passen 28

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1148/2002 van de Raad van 26 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten (PB L 170 van 29.6.2002) 29
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2148/2002 van de Commissie van 2 december 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (PB L 326 van 3.12.2002) 29
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top