EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:328:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 328, 05 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 328
45e jaargang
5 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Kaderbesluit van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2154/2002 van de Raad van 28 november 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4045/89 inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 4
Verordening (EG) nr. 2155/2002 van de Commissie van 4 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
*Verordening (EG) nr. 2156/2002 van de Commissie van 4 december 2002 tot vaststelling van het uiteindelijke bedrag van de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen voor het verkoopseizoen 2002/2003 8
*Verordening (EG) nr. 2157/2002 van de Commissie van 4 december 2002 tot vaststelling van de verdeling van 5000 ton korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden voor Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg voor het verkoopseizoen 2002/2003 9
*Verordening (EG) nr. 2158/2002 van de Commissie van 3 december 2002 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 10
Verordening (EG) nr. 2159/2002 van de Commissie van 4 december 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 14
*Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/947/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 december 2002 houdende wijziging van Beschikking 93/467/EEG tot machtiging van de lidstaten om voor de stammen van eikenhout (Quercus L.), met bast, van oorsprong uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika, afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad toe te staan (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4761) 19
2002/948/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 november 2002 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten die Portugal heeft gemaakt in verband met de opstelling van het communautaire wijnbouwkadaster (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4780) 21
2002/949/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 december 2002 betreffende de niet-opneming van azafenidin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4781) (1) 23
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top