Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:322:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 322, 27 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 322
45e jaargang
27 november 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2088/2002 van de Commissie van 26 november 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2089/2002 van de Commissie van 26 november 2002 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst uit de voorraden van respectievelijk het Spaanse, het Griekse en het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding 3
*Verordening (EG) nr. 2090/2002 van de Commissie van 26 november 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 386/90 van de Raad ten aanzien van de fysieke controle bij de uitvoer van landbouwproducten waarvoor een restitutie wordt toegekend 4
*Verordening (EG) nr. 2091/2002 van de Commissie van 26 november 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2870/2000 tot vaststelling van communautaire referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken 11
*Verordening (EG) nr. 2092/2002 van de Commissie van 26 november 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2535/2001 wat betreft de invoercertificaten voor melkpoeder uit Estland voor het jaar 2002 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/923/EC
*Beschikking van de Raad van 5 november 2002 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Portugal — Toepassing van artikel 104, lid 6, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 30
Commissie
2002/924/EURATOM
*Besluit van de Commissie van 23 juli 1999 betreffende de sluiting van twee samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het kabinet van ministers van Oekraïne op de gebieden nucleaire veiligheid en beheerste kernfusie (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2405) 32
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het kabinet van ministers van Oekraïne inzake nucleaire veiligheid 33
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het kabinet van ministers van Oekraïne op het gebied van beheerste kernfusie 40
2002/925/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 november 2002 houdende wijziging van Beschikking 1999/120/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van darmen van dieren, met betrekking tot Oman (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4538) (1) 47
2002/926/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 november 2002 houdende wijziging van Beschikking 2001/556/EG met betrekking tot voor menselijke consumptie bestemde gelatine uit Canada (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4540) (1) 49
2002/927/EC
*Besluit van de Commissie van 26 november 2002 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Hongarije gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 51
2002/928/EC
Beschikking van de Commissie van 26 november 2002 betreffende de niet-opneming van benomyl in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4534) (1) 53
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top