EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:270:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 270, 08 oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 270
45e jaargang
8 oktober 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1780/2002 van de Commissie van 7 oktober 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1781/2002 van de Commissie van 7 oktober 2002 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 936/97 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees 3
*Verordening (EG) nr. 1782/2002 van de Commissie van 7 oktober 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 884/2001 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers 4
*Verordening (EG) nr. 1783/2002 van de Commissie van 7 oktober 2002 tot vaststelling, voor de periode 2002/2003, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen 5
*Verordening (EG) nr. 1784/2002 van de Commissie van 7 oktober 2002 tot vaststelling, voor de periode 2002/2003, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen 7
Verordening (EG) nr. 1785/2002 van de Commissie van 7 oktober 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 9
*Richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (1) 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europese Centrale Bank
2002/777/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 26 september 2002 betreffende door de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en bij het beheren van de externe reserves van de Europese Centrale Bank (ECB/2002/6) 14
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top