Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:240:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 240, 07 september 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 240
45e jaargang
7 september 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (1) 1
*Verordening (EG) nr. 1593/2002 van de Raad van 3 september 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 772/1999 tot instelling van definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten op gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen 22
Verordening (EG) nr. 1594/2002 van de Commissie van 6 september 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 30
Verordening (EG) nr. 1595/2002 van de Commissie van 6 september 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 32
*Verordening (EG) nr. 1596/2002 van de Commissie van 6 september 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2760/98 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma voor grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het Phare-programma 33
*Verordening (EG) nr. 1597/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de vorm van de nationale lijsten van uitgangsmateriaal van bosbouwkundig teeltmateriaal 34
*Verordening (EG) nr. 1598/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de wederzijdse administratieve bijstand tussen officiële instanties 39
Verordening (EG) nr. 1599/2002 van de Commissie van 6 september 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 43
*Richtlijn 2002/76/EG van de Commissie van 6 september 2002 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen (metsulfuron-methyl) in en op granen en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (1) 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/743/EC
*Besluit van de Commissie van 14 augustus 2002 tot wijziging van Besluit 97/634/EG tot aanvaarding van verbintenissen in het kader van de antidumping- en antisubsidieprocedure betreffende gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen 51
2002/744/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 september 2002 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van siergewassen op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3300) (1) 63
2002/745/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 september 2002 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van fruitgewassen op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3302) (1) 65
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top