Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:224:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 224, 21 augustus 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 224
45e jaargang
21 augustus 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1488/2002 van de Commissie van 20 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1489/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 tot vaststelling van de rechten die van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen uit Hongarije 3
*Verordening (EG) nr. 1490/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 houdende bepalingen voor de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 451/2000 (1) 23
*Verordening (EG) nr. 1491/2002 van de Commissie van 20 augustus 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van de bij de Verordeningen (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad vastgestelde specifieke maatregelen voor wijn ten behoeve van de ultraperifere gebieden 49
Verordening (EG) nr. 1492/2002 van de Commissie van 20 augustus 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 53

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/659/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 inzake de subsidieerbaarheid van de uitgaven die sommige lidstaten in 2002 zullen verrichten voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3080) 54
2002/660/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 tot wijziging van Beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3081) (1) 58
2002/661/EC
*Besluit van de Commissie van 20 augustus 2002 tot beëindiging van de antidumpingprocedure en de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van bepaalde magneetschijven (3,5″-microschijven) uit India (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3082) 59
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top