EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:198:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 198, 27 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 198
45e jaargang
27 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1361/2002 van de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Litouwen 1
*Verordening (EG) nr. 1362/2002 van de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Letland 13
Verordening (EG) nr. 1363/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 24
*Verordening (EG) nr. 1364/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren 26
*Verordening (EG) nr. 1365/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 wat betreft de geraamde voorzieningsbalans van de Franse overzeese departementen voor de graansector 27
*Verordening (EG) nr. 1366/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1557/2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 814/2000 van de Raad betreffende voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 29
*Verordening (EG) nr. 1367/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie in Portugal 30
*Verordening (EG) nr. 1368/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten 33
*Verordening (EG) nr. 1369/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 houdende afwijking van artikel 31, lid 10, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad wat betreft het bewijs van de aankomst ter bestemming in het geval van gedifferentieerde restituties en houdende vaststelling van bepalingen betreffende de toepassing van het laagste eenheidsbedrag van de restitutie bij uitvoer voor bepaalde zuivelproducten 37
Verordening (EG) nr. 1370/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 102e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 39
Verordening (EG) nr. 1371/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 55e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 41
Verordening (EG) nr. 1372/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 274e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 42
Verordening (EG) nr. 1373/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van mageremelkpoeder voor de derde inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 214/2001 bedoelde permanente openbare inschrijving 43
Verordening (EG) nr. 1374/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de ingediende aanvragen voor invoerrechten op grond van Verordening (EG) nr. 1143/98 betreffende de invoer van koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen 44
Verordening (EG) nr. 1375/2002 van de Commissie van 26 juli 2002 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in juli 2002 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/622/EC
*Besluit van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum (1) 49

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1273/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook (PB L 184 van 13.7.2002) 52
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1274/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer voor knoflook (PB L 184 van 13.7.2002) 52
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top