EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:179:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 179, 09 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 179
45e jaargang
9 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid 1
Verordening (EG) nr. 1222/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
*Verordening (EG) nr. 1223/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 8
*Verordening (EG) nr. 1224/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot eerste wijziging van Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe 10
*Verordening (EG) nr. 1225/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2540/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 1226/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot wijziging van bijlage B bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad 13
Verordening (EG) nr. 1227/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 19
*Verordening (EG) nr. 1228/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 inzake de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde conserven van paddestoelen en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1218/2002 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/546/EC
*Beschikking van de Raad van 20 juni 2002 betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden 22
Commissie
2002/547/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 juli 2002 betreffende financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2524) 28
2002/548/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 juli 2002 houdende wijziging van Beschikking 2002/230/EG met betrekking tot de financiële steun van de Gemeenschap in 2002 voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria die werkzaam zijn op het gebied van de diergezondheid en levende dieren, ten aanzien van aviaire influenza (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2531) 30
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top