EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:177:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 177, 06 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 177
45e jaargang
6 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1214/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1215/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 20/2002 houdende bepalingen ter uitvoering van de bij de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad vastgestelde specifieke voorzieningsregelingen voor de ultraperifere regio's 3
*Verordening (EG) nr. 1216/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing 4
*Verordening (EG) nr. 1217/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 waarbij van de importeurs of fabrikanten van bepaalde Einecs-stoffen wordt verlangd dat zij overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad bepaalde informatie verstrekken en bepaalde onderzoeken uitvoeren 6
Verordening (EG) nr. 1218/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 inzake de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde conserven van paddestoelen 9
Verordening (EG) nr. 1219/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 10
Verordening (EG) nr. 1220/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juni 2002 ingediende aanvragen om invoerrechten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking 12
*Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 13
Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad 20
*Richtlijn 2002/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 tot twintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (gechloreerde paraffines met een korte keten) 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/545/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 juli 2002 betreffende de uitvoering van een vaccinatieprogramma tegen bluetongue in Italië en de aankoop van vaccin in dat verband (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2525) 23
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top