EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:176:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 176, 05 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 176
45e jaargang
5 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1202/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1203/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 1204/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 1205/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 45e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 7
*Verordening (EG) nr. 1206/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 8
*Verordening (EG) nr. 1207/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2001/2002 9
Verordening (EG) nr. 1208/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 10
Verordening (EG) nr. 1209/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector 14
Verordening (EG) nr. 1210/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 15
Verordening (EG) nr. 1211/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 16
Verordening (EG) nr. 1212/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 17
Verordening (EG) nr. 1213/2002 van de Commissie van 4 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 18
*Richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
541/2002/ECSC
*Beschikking van de Commissie van 9 april 2002 betreffende het gebruik van staatssteun voor de kolenindustrie in Frankrijk voor de jaren 1994 tot en met 1997 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1329) (1) 26
2002/542/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 juli 2002 tot wijziging van Beschikking 96/482/EG wat de duur van de afzonderingsperiode voor de invoer van levend pluimvee en broedeieren uit derde landen en de na invoer toe te passen veterinairrechtelijke maatregelen betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2492) (1) 43
2002/543/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 juli 2002 tot wijziging van Beschikking 2001/783/EG met betrekking tot de in verband met bluetongue ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden in Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2494) (1) 45
2002/544/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 juli 2002 houdende erkenning van het in België ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2495) (1) 46

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 92/2002 van de Raad van 17 januari 2002 tot instelling van definitieve antidumpingrechten en tot de definitieve invordering van de voorlopige antidumpingrechten op ureum uit Belarus, Bulgarije, Estland, Kroatië, Libië, Litouwen, Oekraïne en Roemenië (PB L 17 van 19.1.2002) 47
Rectificatie van Aanbeveling 2002/413/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (PB L 148 van 6.6.2002) 48
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top