EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:170:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 170, 29 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 170
45e jaargang
29 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 1145/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid (1) 1
Verklaring van de Commissie 6
*Verordening (EG) nr. 1146/2002 van de Raad van 25 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3050/95 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal producten welke bestemd zijn om te worden gebruikt voor de bouw, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen 7
*Verordening (EG) nr. 1147/2002 van de Raad van 25 juni 2002 betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde met een luchtwaardigheidscertificaat ingevoerde goederen 8
*Verordening (EG) nr. 1148/2002 van de Raad van 26 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten 11
*Verordening (EG) nr. 1149/2002 van de Raad van 27 juni 2002 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit 13
*Verordening (EG) nr. 1150/2002 van de Raad van 27 juni 2002 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit 14
*Verordening (EG) nr. 1151/2002 van de Raad van 27 juni 2002 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Estland 15
Verordening (EG) nr. 1152/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 25
Verordening (EG) nr. 1153/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 27
Verordening (EG) nr. 1154/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 29
Verordening (EG) nr. 1155/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 31
Verordening (EG) nr. 1156/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 34
Verordening (EG) nr. 1157/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 35
Verordening (EG) nr. 1158/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 38
Verordening (EG) nr. 1159/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 100e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 40
Verordening (EG) nr. 1160/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 53e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 42
Verordening (EG) nr. 1161/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 272e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 43
*Verordening (EG) nr. 1162/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (1) 44
*Verordening (EG) nr. 1163/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1501/95 ten aanzien van de voorwaarden voor de betaling van de uitvoerrestitutie voor producten van de sector granen 46
*Verordening (EG) nr. 1164/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1646/2001 wat betreft de vaststelling van het bedrag van de aanpassingssteun en de aanvullende steun voor suikerraffinaderijen in de verkoopseizoenen 2002/2003 tot en met 2005/2006 48
*Verordening (EG) nr. 1165/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten 49
*Verordening (EG) nr. 1166/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten 51
Verordening (EG) nr. 1167/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van mageremelkpoeder voor de eerste inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 214/2001 bedoelde permanente openbare inschrijving 52
*Verordening (EG) nr. 1168/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de uitvoeringsbepalingen voor de tariefcontingenten voor de producten van de rundvleessector van oorsprong uit Kroatië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Federale Republiek Joegoslavië 53
Verordening (EG) nr. 1169/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 55
Verordening (EG) nr. 1170/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 59
Verordening (EG) nr. 1171/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 61
Verordening (EG) nr. 1172/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 63
Verordening (EG) nr. 1173/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 66
Verordening (EG) nr. 1174/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 67
Verordening (EG) nr. 1175/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 68
*Verordening (EG) nr. 1176/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van specifieke uitvoeringsbepalingen voor de uitvoer van sommige soorten groenten, fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit naar Estland en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1961/2001 en (EG) nr. 1429/95 69

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/523/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 juni 2002 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2263) 73
2002/524/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juni 2002 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2281) 77
2002/525/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 juni 2002 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2238) (1) 81
2002/526/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 juni 2002 tot intrekking van Beschikking 94/141/EG tot goedkeuring van het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in het noorden van de Vogezen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2380) (1) 85
2002/527/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 juni 2002 houdende wijziging van Beschikking 97/252/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie, met betrekking tot de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2301) (1) 86

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1207/2001 van de Raad van 11 juni 2001 betreffende procedures ter vergemakkelijking van de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de opstelling van factuurverklaringen en formulieren EUR.2 en de afgifte van bepaalde vergunningen "toegelaten exporteur" in het kader van de bepalingen die voor het preferentiële handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en sommige landen gelden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3351/83 (PB L 165 van 21.6.2001) 88
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top