EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:164:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 164, 22 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 164
45e jaargang
22 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk Standpunt van 20 juni 2002 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB betreffende het Internationaal Strafhof 1
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1078/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
*Verordening (EG) nr. 1079/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 inzake de stopzetting van de visserij op schelvis door vaartuigen die de vlag van België voeren 10
Verordening (EG) nr. 1080/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau naar bepaalde derde landen 11
Verordening (EG) nr. 1081/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Franse interventiebureau 16
Verordening (EG) nr. 1082/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 395/2002 en houdende verhoging tot ongeveer 40000 ton, van de hoeveelheid rijst uit de Italiaanse interventievoorraden waarvoor een permanente inschrijving voor de verkoop op de interne markt gehouden wordt 21
*Verordening (EG) nr. 1083/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 347/2002 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor tafelwijn in Frankrijk 22
Verordening (EG) nr. 1084/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit 24
Verordening (EG) nr. 1085/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot vaststelling van de voor het tweede halfjaar van 2002 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten 26
Verordening (EG) nr. 1086/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 28
Verordening (EG) nr. 1087/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 29
Verordening (EG) nr. 1088/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 30
Verordening (EG) nr. 1089/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 31
Verordening (EG) nr. 1090/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 32
Verordening (EG) nr. 1091/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector eieren 33
Verordening (EG) nr. 1092/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
476/2002/ECSC
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, van 17 juni 2002 houdende wijziging van Besluit 2001/933/EGKS betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Oekraïne wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten 37
Commissie
2002/477/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van de volksgezondheidsvoorschriften voor vers vlees en vers vlees van pluimvee, ingevoerd uit derde landen, en tot wijziging van Beschikking 94/984/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2196) (1) 39
2002/478/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 betreffende de niet-opneming van fentin-acetaat in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2199) (1) 41
2002/479/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 betreffende de niet-opneming van fentin-hydroxide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2207) (1) 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top