EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:157:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 157, 15 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 157
45e jaargang
15 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen 1
*Verordening (EG) nr. 1031/2002 van de Raad van 13 juni 2002 houdende instelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika 8
Verordening (EG) nr. 1032/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 25
Verordening (EG) nr. 1033/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 27
Verordening (EG) nr. 1034/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit 29
Verordening (EG) nr. 1035/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 31
Verordening (EG) nr. 1036/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 99e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 33
Verordening (EG) nr. 1037/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 52e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 35
Verordening (EG) nr. 1038/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 271e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 36
Verordening (EG) nr. 1039/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 houdende schorsing van de interventieaankoop van mageremelkpoeder tegen de interventieprijs 37
*Verordening (EG) nr. 1040/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2051/97 38
*Verordening (EG) nr. 1041/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 41
*Verordening (EG) nr. 1042/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 919/94 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad met betrekking tot de bananentelersverenigingen 43
*Beschikking nr. 1043/2002/EGKS van de Commissie van 14 juni 2002 tot wijziging van Beschikking nr. 283/2000/EGKS tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst, uit onder meer India, en van Beschikking nr. 284/2000/EGKS tot instelling van een definitief compenserend recht op dezelfde producten en tot aanvaarding van een verbintenis 45
Verordening (EG) nr. 1044/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 50
Verordening (EG) nr. 1045/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 51
Verordening (EG) nr. 1046/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 52
Verordening (EG) nr. 1047/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 53
Verordening (EG) nr. 1048/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 54
Verordening (EG) nr. 1049/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 55
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top