Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:150:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 150, 08 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 150
45e jaargang
8 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 976/2002 van de Raad van 4 juni 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen uit Indonesië en tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende bepaalde ringbandmechanismen uit India 1
*Verordening (EG) nr. 977/2002 van de Raad van 4 juni 2002 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde ringbandmechanismen uit Indonesië en tot beëindiging van de antisubsidieprocedure ten aanzien van bepaalde ringbandmechanismen uit India 17
Verordening (EG) nr. 978/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 34
*Beschikking nr. 979/2002/EGKS van de Commissie van 3 juni 2002 tot wijziging van Beschikking nr. 1758/2000/EGKS tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van niet-gelegeeerd staal uit de Volksrepubliek China, India en Roemenië, en tot intrekking van een verbintenis ten aanzien van bepaalde exporteurs in Roemenië 36
*Verordening (EG) nr. 980/2002 van de Commissie van 4 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2082/2000 tot bekrachtiging van Eurocontrol-normen (1) 38
Verordening (EG) nr. 981/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 537/2002 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal 44
*Verordening (EG) nr. 982/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 tot vaststelling van de handelsnorm voor champignons 45
Verordening (EG) nr. 983/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 50
Verordening (EG) nr. 984/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 51
Verordening (EG) nr. 985/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 52
Verordening (EG) nr. 986/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 53
Verordening (EG) nr. 987/2002 van de Commissie van 7 juni 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 54

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/415/EC
*Besluit nr. 1/2002 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 31 mei 2002 tot verlenging van Besluit nr. 1/2000 betreffende overgangsmaatregelen 55
Commissie
2002/416/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 juni 2002 tot tiende wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2041) (1) 56
2002/417/EC
*Besluit van de Commissie van 3 juni 2002 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus, 1 september, 1 oktober, 1 november en 1 december 2001 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn 68

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998) 71
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top