Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:148:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 148, 06 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 148
45e jaargang
6 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 955/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking 1
Verordening (EG) nr. 956/2002 van de Commissie van 5 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 957/2002 van de Commissie van 4 juni 2002 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 5
Verordening (EG) nr. 958/2002 van de Commissie van 5 juni 2002 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus 9
Verordening (EG) nr. 959/2002 van de Commissie van 5 juni 2002 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand mei 2002 13
Verordening (EG) nr. 960/2002 van de Commissie van 5 juni 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 15
*Verordening (EG) nr. 961/2002 van de Commissie van 5 juni 2002 tot vaststelling van de opslagsteun voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisproducten) voor het verkoopseizoen 2001/2002 18
*Richtlijn 2002/48/EG van de Commissie van 30 mei 2002 houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde iprovalicarb, prosulfuron en sulfosulfuron op te nemen als werkzame stof 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/413/EC
*Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa 24
Commissie
2002/414/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 mei 2002 tot machtiging van Spanje om een tijdelijke maatregel tot uitsluiting van compenserende steun in te voeren voor op de markt gebrachte producten die afkomstig zijn van op of na 1 juni 2002 aangeplante nieuwe bananenarealen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2029) 28
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top