Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:112:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 112, 27 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 112
45e jaargang
27 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 719/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 720/2002 van de Commissie van 26 april 2002 betreffende de vaststelling van een aanvaardingspercentage voor de voor een facultatieve distillatie van tafelwijn gesloten contracten en de schorsing van de melding van nieuwe contracten voor een facultatieve distillatie van tafelwijn 3
Verordening (EG) nr. 721/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 96e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 4
Verordening (EG) nr. 722/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 49e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 6
Verordening (EG) nr. 723/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 268e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 7
Verordening (EG) nr. 724/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 8
Verordening (EG) nr. 725/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 9
Verordening (EG) nr. 726/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 11
Verordening (EG) nr. 727/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 13
Verordening (EG) nr. 728/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 16
Verordening (EG) nr. 729/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 17
Verordening (EG) nr. 730/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 18
Verordening (EG) nr. 731/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 19
Verordening (EG) nr. 732/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 20
*Richtlijn 2002/35/EG van de Commissie van 25 april 2002 tot wijziging van Richtlijn 97/70/EG van de Raad betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt (1) 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/312/EC
*Besluit van de Raad van 15 april 2002 betreffende de aanvaarding, namens de Europese Gemeenschap, van de overeenkomst betreffende het mandaat van de Internationale Studiegroep voor jute 2001 34
Overeenkomst inzake het mandaat van de Internationale Studiegroep voor jute, 2001 35
Commissie
2002/313/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 april 2002 houdende wijziging van de Beschikkingen 2001/925/EG, 2002/33/EG en 2002/209/EG teneinde de looptijd van bepaalde beschermende maatregelen en uitvoeringsbepalingen ten aanzien van klassieke varkenspest in Spanje te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1501) (1) 45
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top