Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:103:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 103, 19 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 103
45e jaargang
19 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 663/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 664/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 665/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 666/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 35e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 7
Verordening (EG) nr. 667/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 2002 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees, die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 8
Verordening (EG) nr. 668/2002 van de Commissie van 18 april 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 643/2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook 9
Verordening (EG) nr. 669/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 10
Verordening (EG) nr. 670/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 13
Verordening (EG) nr. 671/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 15
Verordening (EG) nr. 672/2002 van de Commissie van 18 april 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 16
Verordening (EG) nr. 673/2002 van de Commissie van 18 april 2002 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 537/2002 17
Verordening (EG) nr. 674/2002 van de Commissie van 18 april 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 18
Verordening (EG) nr. 675/2002 van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/300/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1426) (1) 24
2002/301/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 april 2002 inzake het gebruik van drie slachthuizen door Italië overeenkomstig punt 7 van bijlage II bij Richtlijn 92/119/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1451) (1) 27
2002/302/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1450) (1) 28

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten (PB L 341 van 22.12.2001) 31
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top