EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:101:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 101, 17 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 101
45e jaargang
17 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 650/2002 van de Commissie van 16 april 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 651/2002 van de Commissie van 16 april 2002 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad en Verordening (EG) nr. 245/2001 ten aanzien van de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor voor inzaai bestemd hennepzaad 3
*Verordening (EG) nr. 652/2002 van de Commissie van 16 april 2002 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 2001/2002, van de bedragen die aan de op grond van Verordening nr. 136/66/EEG erkende producentenorganisaties en unies daarvan moeten worden uitgekeerd 5
Verordening (EG) nr. 653/2002 van de Commissie van 16 april 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 6
Verordening (EG) nr. 654/2002 van de Commissie van 16 april 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren 8
Verordening (EG) nr. 655/2002 van de Commissie van 16 april 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 10
Verordening (EG) nr. 656/2002 van de Commissie van 16 april 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 12
Verordening (EG) nr. 657/2002 van de Commissie van 16 april 2002 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 14

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/287/EC
*Aanbeveling van de Raad van 15 april 2002 betreffende de benoeming van de vice-president van de directie van de Europese Centrale Bank 17
*Informatie betreffende de inwerkingtreding van het aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds 18
*Informatie betreffende de inwerkingtreding van het aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds 18
Commissie
2002/288/EC
*Besluit nr. 8/2001 van 5 oktober 2001 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot opneming van overeenstemmingsbeoordelingsorganen in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 19
2002/289/EC
*Besluit nr. 9/2001 van 21 november 2001 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot schrapping van overeenstemmingsbeoordelingsorganen in de sectorbijlagen betreffende telecommunicatieapparatuur en elektromagnetische compatibiliteit 21
2002/290/EC
*Besluit nr. 10/2001 van 20 november 2001 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot opneming van overeenstemmingsbeoordelingsorganen in de sectorbijlage betreffende telecommunicatieapparatuur en de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit 23
2002/291/EC
*Besluit nr. 11/2001 van 30 november 2001 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot opneming van overeenstemmingsbeoordelingsorganen in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit 26
2002/292/EC
*Besluit nr. 12/2002 van 15 januari 2002 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot opneming van overeenstemmingsbeoordelingsorganen in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit 27
2002/293/EC
*Besluit nr. 13/2002 van 12 februari 2002 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot opneming van overeenstemmingsbeoordelingsorganen in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit 29
2002/294/EC
*Besluit nr. 14/2002 van 19 maart 2002 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake haar Reglement van Orde 30
2002/295/EC
*Besluit nr. 15/2002 van 22 maart 2002 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot opneming van overeenstemmingsbeoordelingsorganen in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit 36
2002/296/EC
*Besluit van de Commissie van 18 maart 2002 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië inzake het certificaat als bedoeld in punt 6 van de Overeenkomst betreffende wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 664) 38
2002/297/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 april 2002 tot achtste wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1375) (1) 46
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top