EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:099:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 99, 16 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 99
45e jaargang
16 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 645/2002 van de Commissie van 15 april 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 646/2002 van de Commissie van 15 april 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 3
Verordening (EG) nr. 647/2002 van de Commissie van 15 april 2002 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 5
Verordening (EG) nr. 648/2002 van de Commissie van 15 april 2002 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 7
Verordening (EG) nr. 649/2002 van de Commissie van 15 april 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 9

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/277/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 april 2002 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van zaaizaad van bepaalde soorten dat niet aan de eisen van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad voldoet (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 734) (1) 12
2002/278/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 april 2002 houdende wijziging van Beschikking 2001/393/EG met betrekking tot de certificering voor de invoer van van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1374) (1) 14
2002/279/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 april 2002 houdende wijziging van Beschikking 2000/666/EG en Beschikking 2001/106/EG met betrekking tot de vaststelling van een model voor de lijsten van erkende quarantainevoorzieningen en -stations voor de invoer van vogels in de lidstaten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1402) (1) 17
2002/280/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 april 2002 tot wijziging van Beschikking 98/320/EG betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment inzake zaadbemonstering en -controle overeenkomstig de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG en 69/208/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1404) (1) 22
2002/281/EC
*Besluit nr. 1/2002 van het Samenwerkingscomité EG-Republiek San Marino van 22 maart 2002 tot wijziging van Besluit nr. 4/92 van het Samenwerkingscomité EEG-San Marino betreffende bepaalde methoden van administratieve samenwerking ter uitvoering van de interimovereenkomst en de procedure voor het doorzenden van goederen naar de Republiek San Marino 23
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top