EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:073:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 73, 15 maart 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 73
45e jaargang
15 maart 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 456/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 457/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 31e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 3
Verordening (EG) nr. 458/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
Verordening (EG) nr. 459/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
*Verordening (EG) nr. 460/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht tussen de kwantitatieve beperkingen voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 8
Verordening (EG) nr. 461/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 10
Verordening (EG) nr. 462/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 11
Verordening (EG) nr. 463/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 12
Verordening (EG) nr. 464/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 465/2002 van de Commissie van 14 maart 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/220/EC
*Besluit van de Raad van 1 maart 2002 betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005 16
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon 18
Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005 geldende vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon 19
Commissie
2002/221/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 maart 2002 tot wijziging van Beschikking 96/587/EG met betrekking tot de lijst van erkende organisaties waarvan de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad kennis hebben gegeven (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 995) (1) 30
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top