Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 24, 26 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN -

L 24
45e jaargang
26 januari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 134/2002 van de Raad van 22 januari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2531/98 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank 1
Verordening (EG) nr. 135/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
Verordening (EG) nr. 136/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 4
Verordening (EG) nr. 137/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 90e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 138/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 43e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 7
Verordening (EG) nr. 139/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 262e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 8
*Verordening (EG) nr. 140/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot vaststelling van de op ramingen berustende balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen in 2002, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening 9
*Verordening (EG) nr. 141/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 11
*Verordening (EG) nr. 142/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 14
*Verordening (EG) nr. 143/2002 van de Commissie van 24 januari 2002 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad met het oog op de organisatie van de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in 2003, 2005 en 2007 16
Verordening (EG) nr. 144/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2002 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 29
Verordening (EG) nr. 145/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 31
Verordening (EG) nr. 146/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 32
Verordening (EG) nr. 147/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 33
Verordening (EG) nr. 148/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 34
Verordening (EG) nr. 149/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 35
Verordening (EG) nr. 150/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de 18e deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 36
Verordening (EG) nr. 151/2002 van de Commissie van 25 januari 2002 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 282e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 37

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/60/EC
*Besluit van de Raad van 22 januari 2002 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2002 tot en met 25 januari 2006 38
Commissie
2002/61/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 januari 2002 houdende wijziging van Beschikking 2001/634/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Guinee (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4868) (1) 59
2002/62/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde uit Pakistan ingevoerde en voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 377) (1) 65
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top