EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:021:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 21, 24 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN -

L 21
45e jaargang
24 januari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 112/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 113/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad wat de herziene classificaties van uitgaven naar functie betreft (1) 3
Verordening (EG) nr. 114/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2002 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor het tariefcontingent voor rundvlees dat bij Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad is vastgesteld voor de Republiek Slovenië 10
Verordening (EG) nr. 115/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2002 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 11
Verordening (EG) nr. 116/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 13
Verordening (EG) nr. 117/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren 15
Verordening (EG) nr. 118/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 17
*Verordening (EG) nr. 119/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 tot opening voor het jaar 2002 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van producten van oorsprong uit Litouwen 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/46/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 januari 2002 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 84) (1) 21
2002/47/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit van de Commissie van 23 januari 2002 tot wijziging van haar reglement van orde (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 99) 23
2002/48/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 januari 2002 houdende zevende wijziging van Beschikking 2001/740/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 292) (1) 28
2002/49/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 januari 2002 houdende tweede wijziging van Beschikking 2001/304/EG inzake het merken en het gebruik van bepaalde dierlijke producten in verband met Beschikking 2001/172/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 293) (1) 30
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
152/2001
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 152/01/COL van 23 mei 2001 tot herziening van de richtsnoeren voor de toepassing van de EER-regels inzake milieusteun en houdende achtentwintigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van de overheidssteun 32

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (PB L 268 van 9.10.2001) 48
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende utivoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten (PB L 341 van 22.12.2001) 48
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top