EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:341:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 341, 22 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 341
44e jaargang
22 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2528/2001 van de Raad van 17 december 2001 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2006, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij 1
*Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees 3
Verordening (EG) nr. 2530/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
*Verordening (EG) nr. 2531/2001 van de Commissie van 21 december 2001 inzake de stopzetting van de visserij op wijting door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren 17
*Verordening (EG) nr. 2532/2001 van de Commissie van 21 december 2001 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren 18
*Verordening (EG) nr. 2533/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de uitvoeringsbepalingen voor de tariefcontingenten voor de producten van de rundvleessector van oorsprong uit Kroatië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Federale Republiek Joegoslavië 19
*Verordening (EG) nr. 2534/2001 van de Commissie van 21 december 2001 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-landen en uit India voor de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 juli 2001 tot en met 28 februari 2002 27
*Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten 29
*Verordening (EG) nr. 2536/2001 van de Commissie van 21 december 2001 houdende derde wijziging van Verordening (EG) nr. 1705/98 van de Raad inzake de onderbreking van bepaalde economische betrekkingen met Angola, teneinde de União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) ertoe te bewegen zich aan zijn verplichtingen krachtens het vredesproces te houden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2229/97 70
*Beschikking nr. 2537/2001/EGKS van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van het heffingspercentage voor het begrotingsjaar 2002 en tot wijziging van Beschikking nr. 3/52/EGKS met betrekking tot het bedrag en de wijze van toepassing van de in de artikelen 49 en 50 van het Verdrag bedoelde heffingen 71
*Verordening (EG) nr. 2538/2001 van de Commissie van 21 december 2001 inzake het beheer van krachtens Verordening (EG) nr. 571/94 van de Raad voor 2002 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten 73
*Verordening (EG) nr. 2539/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit 77
Verordening (EG) nr. 2540/2001 van de Commissie van 21 december 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit 79
*Verordening (EG) nr. 2541/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2125/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1921/95 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoercertificaten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten 80
*Verordening (EG) nr. 2542/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot opening voor het jaar 2002 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van producten van oorsprong uit Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Hongarije en Bulgarije 82
*Verordening (EG) nr. 2543/2001 van de Commissie van 21 december 2001 inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren 97
Verordening (EG) nr. 2544/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 98
Verordening (EG) nr. 2545/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 100
Verordening (EG) nr. 2546/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 101
Verordening (EG) nr. 2547/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 102
Verordening (EG) nr. 2548/2001 van de Commissie van 21 december 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 103
Verordening (EG) nr. 2549/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 104
*Verordening (EG) nr. 2550/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001 105
Verordening (EG) nr. 2551/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 118
Verordening (EG) nr. 2552/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 120
Verordening (EG) nr. 2553/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 122
Verordening (EG) nr. 2554/2001 van de Commissie van 21 december 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 124

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/926/EC
*Besluit van de Raad van 17 december 2001 betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2006, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij 125
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2006, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij 127
Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de visserij voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2006 128
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top