EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:339:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 339, 21 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 339
44e jaargang
21 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2502/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2503/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 21e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 3
Verordening (EG) nr. 2504/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
Verordening (EG) nr. 2505/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
Verordening (EG) nr. 2506/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2001 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 8
Verordening (EG) nr. 2507/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2001 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 10
Verordening (EG) nr. 2508/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2001 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 12
Verordening (EG) nr. 2509/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het tweede kwartaal van 2002 14
Verordening (EG) nr. 2510/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in december 2001 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2002 15
*Verordening (EG) nr. 2511/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad houdende verlenging van de communautaire tariefcontingenten voor jute- en kokosproducten 17
Verordening (EG) nr. 2512/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot opening, in het kader van de distillatie als bedoeld in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, van een tweede tranche voor het wijnoogstjaar 2001/2002 18
*Verordening (EG) nr. 2513/2001 van de Commissie van 20 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van ruwe, voor raffinage bestemde rietsuiker binnen een tariefcontingent in het kader van preferentiële overeenkomsten 19
Verordening (EG) nr. 2514/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in december 2001 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 23
Verordening (EG) nr. 2515/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in december 2001 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije 25
Verordening (EG) nr. 2516/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in december 2001 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 27
Verordening (EG) nr. 2517/2001 van de Commissie van 20 december 2001 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 29
Verordening (EG) nr. 2518/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 30
Verordening (EG) nr. 2519/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 31
Verordening (EG) nr. 2520/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 33
Verordening (EG) nr. 2521/2001 van de Commissie van 20 december 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 35
Verordening (EG) nr. 2522/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 39
Verordening (EG) nr. 2523/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 40
Verordening (EG) nr. 2524/2001 van de Commissie van 20 december 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 41
Verordening (EG) nr. 2525/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 42
Verordening (EG) nr. 2526/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 45
Verordening (EG) nr. 2527/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 48

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/923/EC
*Besluit van de Raad van 17 december 2001 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles") 50
2001/924/EC
*Besluit van de Raad van 17 december 2001 houdende uitbreiding van de werking van het besluit tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles") tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen 55
Commissie
2001/925/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en houdende intrekking van Beschikking 2001/863/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4720) (1) 56
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top