EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:315:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 315, 01 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 315
44e jaargang
1 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 29 november 2001 tot verlenging van het mandaat voor de Waarnemersmissie van de Europese Unie 1
*Besluit van de Raad van 29 november 2001 tot verlenging van het mandaat voor het hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2333/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 2334/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 6
Verordening (EG) nr. 2335/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 8
Verordening (EG) nr. 2336/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 10
Verordening (EG) nr. 2337/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 12
Verordening (EG) nr. 2338/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 14
Verordening (EG) nr. 2339/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 16
Verordening (EG) nr. 2340/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 18
Verordening (EG) nr. 2341/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 21
Verordening (EG) nr. 2342/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 24
Verordening (EG) nr. 2343/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 26
Verordening (EG) nr. 2344/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 28
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees en tot aanpassing van bepaalde GN-codes van producten in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees 29
Verordening (EG) nr. 2346/2001 van de Commissie van 30 november 2001 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 36
Verordening (EG) nr. 2347/2001 van de Commissie van 30 november 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 39
*Verordening (EG) nr. 2348/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt 41
*Verordening (EG) nr. 2349/2001 van de Commissie van 30 november 2001 betreffende de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit IJsland die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten (1) 42
*Verordening (EG) nr. 2350/2001 van de Commissie van 30 november 2001 inzake de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten (1) 44
*Verordening (EG) nr. 2351/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 896/2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap 46
*Verordening (EG) nr. 2352/2001 van de Commissie van 30 november 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1608/2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 47
Verordening (EG) nr. 2353/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 87e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 48
Verordening (EG) nr. 2354/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 40e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 50
Verordening (EG) nr. 2355/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 259e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 51
Verordening (EG) nr. 2356/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 52
Verordening (EG) nr. 2357/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 53
Verordening (EG) nr. 2358/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 54
Verordening (EG) nr. 2359/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 55
Verordening (EG) nr. 2360/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 56
Verordening (EG) nr. 2361/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de vijftiende deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 en tot afwijking van die verordening 57
Verordening (EG) nr. 2362/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de bij interventie aan te kopen hoeveelheden rundvlees voor de 279e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 59

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/847/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 november 2001 houdende derde wijziging van Beschikking 2000/721/EG teneinde het Italiaanse programma inzake vaccinatie tegen aviaire influenza en de geldende beperkingen op verplaatsingen van vlees dat is verkregen van gevaccineerde kalkoenen, te wijzigen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3815) (1) 61
2001/848/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 november 2001 houdende derde wijziging van Beschikking 2001/740/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3816) (1) 64
2001/849/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 november 2001 houdende wijziging van Beschikking 98/371/EG van de Commissie tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit bepaalde Europese landen teneinde rekening te houden met bepaalde aspecten met betrekking tot Polen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3818) (1) 71

Rectificaties
Rectificatie op het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 13 september 2001 houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8) (PB L 257 van 26.9.2001) 74
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top