EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:292:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 292, 09 november 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 292
44e jaargang
9 november 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2165/2001 van de Raad van 5 november 2001 betreffende de opening en wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van oploskoffie vallende onder GN-code 21011111 1
Verordening (EG) nr. 2166/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 2167/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de vijftiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 5
Verordening (EG) nr. 2168/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 6
Verordening (EG) nr. 2169/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 8
Verordening (EG) nr. 2170/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 10
Verordening (EG) nr. 2171/2001 van de Commissie van 8 november 2001 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 13
Verordening (EG) nr. 2172/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 14
Verordening (EG) nr. 2173/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 15
Verordening (EG) nr. 2174/2001 van de Commissie van 8 november 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 16
Verordening (EG) nr. 2175/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 17
Verordening (EG) nr. 2176/2001 van de Commissie van 8 november 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 19
*Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/777/EC
*Besluit van de Raad van 6 november 2001 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op buitengewone leningen, in het kader van de Noordelijke Dimensie verstrekt voor concrete milieuprojecten in het gebied rond de Oostzee in Rusland 41
2001/778/EC
*Besluit van de Raad van 6 november 2001 tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de aan de Europese Investeringsbank verleende garantie van de Gemeenschap tot leningen voor projecten in de Federale Republiek Joegoslavië 43
Commissie
2001/779/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 november 2000 betreffende de overheidssteun die Italië voornemens is te verlenen ten behoeve van Solar Tech srl (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3565) (1) 45
2001/780/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 juni 2001 betreffende de overheidssteun die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Iveco SpA (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1545) (1) 58
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top