Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:288:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 288, 01 november 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 288
44e jaargang
1 november 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2136/2001 van de Raad van 23 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/97 inzake de uitvoering van actieprogramma's van de lidstaten betreffende de controles op de uitgaven voor rekening van het EOGFL, afdeling Garantie 1
Verordening (EG) nr. 2137/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 2138/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de veertiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 5
Verordening (EG) nr. 2139/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 6
Verordening (EG) nr. 2140/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 8
Verordening (EG) nr. 2141/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 10
Verordening (EG) nr. 2142/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 13
Verordening (EG) nr. 2143/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 15
Verordening (EG) nr. 2144/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 16
Verordening (EG) nr. 2145/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 19
*Verordening (EG) nr. 2146/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1121/2001 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de referentiehoeveelheid van elke traditionele marktdeelnemer in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 896/2001 ten aanzien van de indiening van nieuwe aanvragen voor invoercertificaten 21
*Verordening (EG) nr. 2147/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 23
Verordening (EG) nr. 2148/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 25
Verordening (EG) nr. 2149/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 28
*Verordening (EG) nr. 2150/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1901/2000 met betrekking tot de vereenvoudiging van de vermelding van de nettomassa 30
Verordening (EG) nr. 2151/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 34
*Verordening (EG) nr. 2152/2001 van de Commissie van 31 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2815/98 betreffende de handelsnormen voor olijfolie 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
764/2001/ECSC
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen van 23 oktober 2001 houdende beëindiging van de Overeenkomst van 21 maart 1955 met betrekking tot de invoering van directe internationale spoorwegtarieven voor het vervoer van kolen en staal 38
Commissie
2001/765/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 oktober 2001 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk toe te staan dat bosbouwkundig teeltmateriaal dat niet aan de vereisten van de Richtlijnen 66/404/EEG en 71/161/EEG van de Raad voldoet, in de handel wordt gebracht (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2859) 40
2001/766/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2001 houdende wijziging van Beschikking 93/197/EEG met betrekking tot de invoer van paardachtigen uit de Falklandeilanden (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3198) (1) 50
2001/767/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 oktober 2001 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Uruguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3388) (1) 51

Rectificaties
Rectificatie van Beschikking nr. 1346/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG ten aanzien van zeehavens, binnenhavens en intermodale terminals alsmede ten aanzien van project nr. 8 in bijlage III (PB L 185 van 6.7.2001) 53
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top