EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:272:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 272, 13 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 272
44e jaargang
13 oktober 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2000/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2001/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 37e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 2002/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 256e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 4
Verordening (EG) nr. 2003/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 84e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 2004/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 7
Verordening (EG) nr. 2005/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 8
Verordening (EG) nr. 2006/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de bij interventie aan te kopen hoeveelheden rundvlees voor de 276e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 11
Verordening (EG) nr. 2007/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 13
Verordening (EG) nr. 2008/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in Europa 15
Verordening (EG) nr. 2009/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen 17
Verordening (EG) nr. 2010/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 19
Verordening (EG) nr. 2011/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion 21
*Verordening (EG) nr. 2012/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten 23
*Verordening (EG) nr. 2013/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een toevoegingsmiddel en de permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 24
Verordening (EG) nr. 2014/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de twaalfde deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 29
*Verordening (EG) nr. 2015/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2235/2000 ten aanzien van de periode waarin een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1839/95 en (EG) nr. 1249/96 van toepassing zijn 31
*Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/725/EC
*Besluit van de Commissie van 28 september 2001 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende kleurentelevisietoestellen uit Turkije (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2916) 37
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top